X
تبلیغات
موسسه فرهنگی میقات انصار

موسسه فرهنگی میقات انصار
..:: کل یوم عاشورا::..

همزمان با هفته بزرگداشت زن

مراسم هیات محبان حضرت زهرا (س) با حضور 5 مادر شهید برگزار خواهد شد.

سخنران : استاد خاشعی (استاد حوزه و دانشگاه و عضو تیم مشاوره ی نهاد رهبری دانشگاه ها)

مداح : خانم میر حسینی

زمان : 93/2/4 ساعت 16

مکان : در محل مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 21:28 ] [ غریب ] [ ]
تخفیف ویژه در نمایشگاه های مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی در هفته ی بزرگداشت زن :


همایش بزرگ مادر ستارگان :

زمان حضور :93/2/2 ساعت 20 (میدان بزرگ امام علی ع)


دانشگاه آزاد خوراسگان :

زمان حضور : 93/2/3 الی 93/2/6 ساعت 9صبح الی 13

[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:22 ] [ غریب ] [ ]

بخشی از سخنرانی امام خامنه ای در جمع بانوان برگزیده و برتر

_امسال که دوبار در اوّل و آخر سال مردم ما به یاد آن بزرگوار مىافتند و مجالسى برپا میکنند - یک فرصتى است براى فهمیدن و رهنمود گرفتن از زندگى آن بزرگوار.

 

_ایشان معصومند؛ عصمت، ویژهى معدودى از برگزیدگان الهى در میان آحاد بشر است؛ و این بزرگوار - فاطمهى زهرا (سلام الله علیها) - از آن جمله است،

 

_باید بر زندگى فاطمهى زهرا باید دقیق شد، با نگاهى نو آن زندگى را شناخت، فهمید و به معناى واقعى کلمه آن را الگو قرار داد

 

 _واقعاً این یکى از بزرگترین افتخارات نظام اسلامى است که در سایهى نظام اسلامى اینهمه زن فرزانه و تحصیلکرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکرى و عملى در جامعهى ما وجود دارند؛ خیلى نعمت بزرگى است و مایهى افتخار است.

 

_امروز وقتى ما نگاه میکنیم، نام زنان ما بر تارک کتابهاى متعدّدى - کتابهاى علمى، کتابهاى پژوهشى، کتابهاى تاریخى، کتابهاى ادبى، کتابهاى سیاسى، کتابهاى هنرى - گذاشته شده؛ جزو برترین نوشتهها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامى - چه مقالات و چه کتابها - نوشتههاى بانوان ما است، که این واقعاً مایهى افتخار است.

 

_بنده زیاد برخورد میکنم با مادران شهیدان، با همسران شهیدان، با همسران جانبازان: این بانوى فداکارى که یک عمر زندگى خودش را میگذارد براى مدیریّت کردن و بهبود بخشیدن به زندگى یک معلول و جانباز، براى خاطر خدا؛ این چیز کوچکى نیست، اینها به زبان آسان است.

 

 _آن مادرى که دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند را در راه خدا داده و همچنان محکم ایستاده، به ما سفارش میکند که بایستید؛ محکم باشید! انسان واقعاً در مقابل اینهمه عظمت احساس خشوع میکند. اینها واقعیّتهاى زنانهى جامعهى ما است که بسیار افتخارآمیز و مهم است.

 

_این مسئلهى ظلم به زنان را کسى خیال نکند که مخصوص جوامع عقبافتاده یا جوامع مثلاً فرض کنید وحشى [است‌]؛ نه، در جوامع بهاصطلاح متمدّن امروز، این ظلم به جامعهى زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشد، قطعاً کمتر نیست 

 

_اگر چنانچه کسى بخواهد مسئلهى زن را جداى از مسئلهى خانواده بحث بکند، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد؛ این دو را باید در کنار هم دید

 

_غربىها نسبت به مسئلهى زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراهکننده و مهلک خودشان را بهصورت سکّهى رایج در دنیا مطرح کردند. علیه هر کسى هم که بر ضدّ نظر آنها حرف بزند، دستگاه تبلیغاتى وسیع آنها هوچیگرى میکند، مجال حرف زدن هم به کسى نمیدهد.

 

 _اگر میخواهید دربارهى مسئلهى زن راهبرد درست را پیدا کنید و این راهبرد را با اجرائیّات و الزامات اساسى آن همراه کنید و در بلندمدّت پیش بروید و به نتیجه برسید، باید ذهنتان را از تفکّرات غربى در مورد زن تخلیه کنید. نمیگویم بىاطّلاع بمانیم، نه؛ ما طرفدار بىاطّلاعى نیستیم، بنده طرفدار آگاهى و آشنایى هستم، امّا مرجعیّت آن افکار را بکلّى رد کنیم

 

_افکار غربىها، نظرات غربىها، در زمینهى مسئلهى زن مطلقا نمیتواند مایهى سعادت و هدایت جامعهى بشرى باشد.

 

 _اولا تفکّرات آنها، تفکّراتى است مبتنى بر معرفتشناسى مادّى و غیرالهى، که این خودش یک غلطى است. هر دستگاه علمى و فکرى که بر پایهى معرفت مادّى و اعتقاد مادّى باشد، طبعاً غلط است.

 

_نگاه به حقایق آفرینش را بایستى با نگاه معرفتشناسى الهى، با اعتقاد بهوجود خدا، با اعتقاد به قدرت خدا و حضور الهى و ربوبیّت الهى شناخت و فهمید و دنبال کرد. پس پایه و ریشه و اساس تفکّرات غربىها چون مادّى است، غلط است.

 

_در نگاه غربى زن وسیلهاى براى اطفاى شهوت است؛ این غیر قابل کتمان است. این را اگر کسى ادّعا بکند ممکن است کسانى جنجال کنند که نه آقا اینجور نیست؛ لیکن زندگى آنها را که انسان نگاه میکند، اساساً این نگاه حاکم است. در محیط اجتماعى هرچه زن پوشش  کمترى داشته باشد، مطلوبتر است. در مورد مرد این حرف را نمیزنند؛ در مهمانى رسمى، مرد بایستى با لباس کامل، پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده و احیاناً لباس رسمى وارد بشود؛ امّا خانمها در این مهمانىهاى رسمى بایستى به شکل دیگرى ظاهر بشوند؛ این جز براى اینکه چشم هرزهى هوسآلود مرد بهرهمند بشود، هیچ فلسفهى دیگرى و حکمت دیگرى ندارد؛ امروز در دنیاى غرب اینجورى است

 

_بنده اهل بریده پیدا کردن از روزنامهها نیستم، امّا دیروز، پریروز بود، یک چیزى در روزنامه دیدم؛ دیدم خیلى چیز مهمّى است؛ اینجا آوردم براى شما بخوانم. کتابى از "جیمى کارتر" رئیس جمهور پیشین آمریکا، [منتشر شده‌] به اسم "تقاضایى براى اقدام" که به موضوع نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان پرداخته. جیمى کارتر در این کتاب میگوید: هر ساله صدهزار دختر بهعنوان برده در آمریکا فروخته میشود. جایى که صاحب یک روسپىخانه میتواند دخترى را که معمولاً اهل آمریکاى لاتین یا آفریقا است، با قیمتى برابر هزار دلار خریدارى کند. وى همچنین به تجاوزات جنسى که در محوّطههاى کالجها رخ میدهد اشاره دارد؛ به جایى که از هر بیستوپنج مورد تنها یک مورد گزارش میشود. کارتر همچنین عنوان میکند که تنها یک درصد از متجاوزان جنسى در ارتش محاکمه میشود. انسان گریهاش میگیرد!

 

_اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئلهى زن، نگاه سالم و منطقى و دقیقى باشد، شرط اوّل آن این است که ذهنمان را از این حرفهایى که غربىها در مورد زن میزنند - در مورد اشتغال، در مورد مدیریّت، در مورد برابرى جنسى - باید بکلّى تخلیه کنیم.

 

_یکى از بزرگترین خطاهاى تفکّر غربى در مورد مسئلهى زن، همین عنوان «برابرى جنسى» است. عدالت یک حق است؛ برابرى گاهى حق است، گاهى باطل است؛ چرا باید انسانى را که از لحاظ ساخت طبیعى - چه از لحاظ جسمى، چه از لحاظ عاطفى - براى یک منطقهى ویژهاى از زندگى بشر ساخته شده، از آن منطقهى ویژه جدا کنیم، به منطقهى ویژهى دیگرى که براى یک ساخت دیگر، براى یک ترکیب دیگرى خداى متعال آماده کرده بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایى دارد، چه دلسوزىاى در این هست؟ چرا باید کارى که مردانه است به زن داده بشود؟ این چه افتخارى است براى زن، که کارى را انجام بدهد که مردانه است؟

 

_نگاه کنید ببینید عوامل سَلب آرامش و سکینهى روحى زن در خانواده چه چیزهایى است؟ دنبال این باشید که با قانون، با روشهاى تبلیغى، با روشها و شیوههاى گوناگون، اینها را برطرف کنید. این، اساس قضیّه است.

_زن در خانه مایهى آرامش است؛ مایهى آرامش مرد، و مایهى آرامش فرزندان؛ دختر و پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانى و روحى نباشد، نمیتواند این آرامش را به خانواده بدهد. زنى که مورد تحقیر قرار بگیرد، مورد اهانت قرار بگیرد، مورد فشار کار قرار بگیرد، نمیتواند کدبانو باشد؛ نمیتواند مدیر خانواده باشد؛ درحالىکه زن، مدیر خانواده است. این مسئلهى اصلى است. این یکى از آن اصلىترین مسائل است، که خب در محیط زندگى ما - چه محیطهاى قدیمى ما، چه محیطهاى جدید ما - چندان مورد توجّه قرار نگرفته است و باید مورد توجّه قرار بگیرد.

 

 _تصوّر از زن در خانه، تصوّر یک موجود درجهى دویى [است‌] که موظّف به خدمتگزارى به دیگران است؛ این تصوّر  بین خیلىها هست - حالا بعضىها به زبان مىآورند، بهرو مىآورند، بعضىها هم به رو نمىآورند، امّا در دلشان این است - این درست نقطهى مقابل آن چیزى است که اسلام بیان کرده است.

 

 _من مکرّر عرض کردهام این حدیث معروف را که «اَلمَرأَةُ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة»؛(۳) قهرمان، در تعبیرات رایج عربى، به آن کارگزار میگویند؛ مثل «اَمَرَ قَهرِمانَهُ بِکَذا»؛ مثلاً فلان صاحب ملک و املاک فراوان به قهرمان خودش، یعنى آن کسى که کارگزار امور این املاک است، گفت؛ به این میگویند «قهرمان». در این حدیث میگوید: خیال نکن زن کارگزار تو داخل خانه است که باید کارهاى خانه را [انجام دهد]؛ اینجورى نیست. خب ببینید، این خودش یک فصلى است که از آن چندین فصل گشوده میشود: مسئلهى احترام کار زن در خانه و عدم الزام او، مجبور نبودن او، قابل خریدارى شدن این کار یعنى قابل مبادلهى با پول؛ این است. اینها چیزهایى است که خب در اسلام هست، در فقه اسلام هست؛ همانطور که اشاره کردند ایشان، واقعاً فقه ما فقه مترقّى و برجستهاى است. یک چیزهایى از آن را بعضى میگیرند، یک چیزهایى از آن را فراموش میکنند، یک چیزهایى را هم بهخاطر هماهنگى با این افکار هوچیگرانهى غربى از اینرو به آنرو میکنند؛ این را هم دیدهایم ما.

 

 

_ بعضىها براى اینکه غربىها بدشان نیاید، بعضى از حقایق احکام اسلامى را، واضحات احکام اسلامى را عوض میکنند.

 

 

_مسئله‌ی اشتغال بانوان، جزو مسائل اصلى نیست. البتّه ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم؛ بنده خودم نه با اشتغالشان، نه با مدیریّتهاشان مخالفتى ندارم، مادامىکه با آن مسائل اصلى معارضه و تنافى پیدا نکند؛ اگر معارضه پیدا کرد، آن مقدّم است.

 

 _نگاه کنند ببینند آن مشاغلى که متناسب با این خصوصیّت زن است چیست. بعضى از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینها را دنبال نکنند. یکى از کارها این است که آن تحصیلاتى را که به آن مشاغل منتهى میشود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضىها جنجال میکنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همهجا بد نیست. تبعیض آنجایى که ضدّ عدالت باشد بد است

 

_این را که زن نتواند همهى مشاغلى را که مرد به عهده میگیرد به عهده بگیرد، نباید ننگ دانست یا نقص دانست؛ نخیر، آن چیزى بد است که متناسب با طبیعت الهى [نباشد]

 

_بهترین کسانى هم که این مسئله را میتوانند دنبال کنند و حل کنند خود خانمها هستند


_هیچوقت ما چنین وضعیّتى را در کشورمان نداشتیم. باید خدا را شکر کنیم و از توفیقات او سپاسگزارى کنیم و از او افزایش این توفیق را بخواهیم و شکر این توفیق را بکنیم؛ شکرش هم همین است که عرض کردم: نگاه به رهنمود الهى و سلب نگاه از رهنمودهاى مادّى که امروز متصدّى و مباشر آن هم غربىها و آمریکایىهایند که خیلى هم پررویند، خیلى هم طلبگارند، خیلى هم هوچى هستند، و اگر کسى بر خلافشان حرف بزند، هجوم تبلیغاتى هم میکنند، [امّا] نباید اعتنا کرد؛ باید انشاءالله پیش بروید.

[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:15 ] [ غریب ] [ ]
حضور نمایشگاهی مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی در هفته بزرگداشت زن


همایش "انفطار یک فریم"( ویژه شهید آوینی)

زمان حضور : 93/1/28 سالن شریعتی اداره برق منطقه ای اصفهان ساعت 16 الی 18


همایش بزرگ "صبح آدینه"

زمان حضور :93/1/29 کوه صفه همزمان با قرایت دعای ندبه ساعت 6 صبح الی 9


دانشگاه پیام نورشهرضا

زمان حضور : 93/1/30 الی 93/2/5 ساعت 9 صبح الی 14


دانشگاه آزاد شهرضا

زمان حضور : 93/2/3 الی 93/2/6 ساعت 11 الی 16


دانشگاه آراد خوراسگان

زمان حضور :93/2/2 الی 93/2/5 ساعت 9 صبح الی 16


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 14:53 ] [ غریب ] [ ]


 انسان احساس مى‌كند كه در اين ده پانزده سال اخير، جوشش عشق به فاطمه زهرا سلام‌اللَّه‌عليها در دل اين امّت مؤمن و انقلابى و مخلص و حزب‌اللَّه، بسيار زياد شده است. نام آن بزرگوار و توسّل به آن، در جبهه‌ها بود، در دوران جنگ بود، در دوران صلح و سازندگى هم هست، در آمادگىِ در مقابله با دشمنان هم بحمداللَّه هست. اين توسّل، توسّل خوب و باارزشى است و اين روح جهاد فى‌سبيل‌اللَّه، به هر شكلى كه ممكن شود، همانى است كه فاطمه زهرا سلام‌اللَّه‌عليها آن را دوست مى‌دارد. امام خامنه ای(حفظه الله)


تخفیف ویژه کتب مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی ( از 10 تا 30 درصد ) همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) و تولد امام روح الله  به مدت یک هفته[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 14:43 ] [ غریب ] [ ]

دیدار با خانواده شهید مهردادعزیزاللهی


قرار ماچهارشنبه : 93/1/20 ساعت 16 دروازه دولت

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 17:54 ] [ غریب ] [ ]

حضور مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی در مدارس و مراکز

در اولین ماه سال 1393


دبیرستان بهشت آیین :

زمان حضور : 93/1/18الی 93/1/21 از ساعت 9 صبح الی 13


دبیرستان نسرین جناب

زمان حضور : 93/1/18 الی 93/1/21 از ساعت 9 صبح الی 13


دبیرستان هدف

زمان حضور : 93/1/18 الی 93/1/21 از ساعت 9 صبح الی 13


همایش بزرگ صیاد دلها (سالن کوثر ارتش جمهوری اسلامی ایران )

زمان حضور : 93/1/21 از ساعت 9صبح الی 12

[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ] [ 10:50 ] [ غریب ] [ ]
من حقيقتاً، نه به عنوان تعارف، نه به عنوان يك حرفِ هزاران بار تكرار شده،

واقعاً قاصرم؛ زبان قاصر است، دل قاصر است، ذهن قاصر است كه بخواهد از اين مقام بلند تعريف و تجليل كند؛

اين موجود انسانى، اين دختر جوان، اين‌همه فضيلت، اين‌همه درخشندگى، اين‌همه كبريا و عظمت؛ كه كسى مثل پيغمبر وقتى فاطمه‌ى زهرا بر او وارد ميشد،

 نه فقط بلند ميشد، بلكه بلند ميشد و به سمت او ميرفت.

يك وقت يكى وارد اتاق ميشود، شما به احترامش بلند ميشويد؛ يك وقت كسى وارد اتاق ميشود، شما با اشتياق به طرفش ميرويد.

اينها مگر شوخى است؟ اين بحثِ پدر - فرزندى نيست. پيغمبر خدا اينجور از فاطمه‌ى زهرا تجليل ميكند؛

رضاى او را رضاى خود، رضاى خود را رضاى خدا؛ سخط او را سخط  خود، سخط خود را سخط خدا اعلام ميكند؛

اينها مقامات فاطمه‌ى زهرا است. آن زندگى با اميرالمؤمنين، آن تربيت آن فرزندان. خب، مگر ميشود درباره‌ى اين بزرگوار، امثال ما حرف بزنيم؟

(امام خامنه ای )

[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 11:49 ] [ غریب ] [ ]
ای خدا این اشک اینقدر مدام نباریده است،چه کند علی با اینهمه تنهایی؟ای خدا چقدر خوب بود این زن، چقدر محجوب بود، چقدر مهربان بود، چقدر صبور بود.

گاهی احساس می کردم که فاطمه اصلا دل ندارد. وقتی می دیدم به هیچ چیز دل نمی بندد، با هیچ تعلقی زمین گیر نمی شود،هیچ جادبه ای او را مشغول نمی کند؛ یقین می کردم که او جسم ندارد، متعلق به اینجا نیست.روح محض است، جان خالص است.

گاهی احساس می کردم که فاطمه دلی دارد که هیچ مردی ندارد. استوار چون کوه، با صلابت چون صخره، تزلزل ناپذیر چون ستون های محکم و نامرئی آسمان.یکه و تنها در مقابل یک حکومت ایستاد و دلش از جا تکان نخورد.من مامور به سکوت بودم و حرفهای دل مرا هم او می زد.

گاهی احساس می کردم فاطمه دلی از گلبرگ دارد، نرمتر از حریر، شفاف تر از بلور. وحیرت می کردم که یک دل چقدر می تواند نازک باشد، چقدر یک انسان میتواند مهربان باشد.

غریب بود خدا، غریب بود.من گاهی از دل او راه به عطوفت تو می بردم.

سلام بر تو ای عشق خدا و دلیل خلقت،

سلام بر تو ای دردانه رسول خدا و ای مونس ابو تراب.

سلام بر تو ای فاطمه

[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 11:45 ] [ غریب ] [ ]

گفت : در می زنند مهمان است

گفت: آیا صدای سلمان است؟

این صدا، نه صدای طوفان است

 مزن این خانهء مسلمان است

مادرم رفت پشت در، اما

 

گفت:آرام ما خدا داریم

ما کجا کار با شما داریم

 و اگر روضه ای به پا داریم

پدرم رفته ما عزاداریم

پشت در سوخت بال و پر، اما

 

آسمان را به ریسمان بردند

آسمان را کشان کشان بردند

پیش چشمان دیگران بردند

مادرم داد زد بمان! بردند

بازوی مادرم سپر،اما

 

بین آن کوچه چند بار افتاد

اشک از چشم روزگار افتاد

پدرم در دلش شرار افتاد

تا نگاهش به ذوالفقار افتاد-

گفت: یک روز یک نفر اما...

[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 11:42 ] [ غریب ] [ ]

 او بر سر بیعتش استوار ماند....."فصل بیعت"

در سایه بی توجهی برخی مسئولان فرهنگی و قضایی، علی خلیلی طلبه ناهی از منکر که 25 تیرماه سال 90 در یکی از مناطق شرق تهران به دلیل نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، به دلیل جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
این طلبه جوان و فعال فرهنگی که در موسسات فرهنگی نورمعرفت کرج و بهشت تهران به فعالیت فرهنگی مشغول بود، در شهریور سال 90 با مشاهده مزاحمت چند نفر اوباش برای چند بانوی جوان، به نهی از منکر لسانی پرداخت که با ضرب چاقوی این افراد شاهرگش بریده شده و در خون خود غلطتید.

متن زیر نامه شهید علی خلیلی می باشد که 15 روز قبل از شهادتش خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته است.

سلام آقا جان!

امیدوارم حالتان خوب باشد. آنقدرخوب که دشمنانتان از حسودی بمیرند و از ترس خواب بر چشمانشان حرام باشد.اگر از احوالات این سرباز کوچکتان خواستار باشید،خوبم؛

دوستانم خیلی شلوغش میکنند.یعنی در برابر  جانبازی هایی که مدفعان این آب و خاک کرده اند،شاهرگ و هنجره و روده و معده من عددی نیست که بخواهد ناز کند...هر چند که دکتر ها بگویند جراحی لازم دارد و خطرناک است و ممکن است چیزی از من نماند...

من نگران مسائل خطرناک تر هستم...من میترسم از ایمان چیزی نماند.آخر شنیده ام که پیامبر(ص) فرمودند:اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود،خداوند دعاهارا نمی شنود و بلا نازل میکند.من خواستم جلوی بلا را بگیرم.

اما اینجا بعضی ها میگویند کار بدی کرده ام.بعضی ها برای اینکه زورشان می آمد برای خرج بیمارستان کمک کنند میگفتند به تو چه ربطی داشت؟!!مملکت قانون و نیروی انتظامی دارد!

ولی آنشب اگر من جلو نمیرفتم، ناموس شیعه به تاراج میرفت ونیروی انتظامی خیلی دیر میرسید. شاید هم اصلا نمی رسید...

یک آقای ریشوی تسبیح بدست وقتی فهمید من چکار کرده ام گفت : پسرم تو چرا دخالت کردی؟ قطعا رهبر مملکت هم راضی نبود خودت را به خطر بنندازی!

من از دوستانم خواهش کردم که از او برای خرج بیمارستان کمک نگیرند،ولی این سوال در ذهنم بوجود آمد که آقاجان واقعا شما راضی نیستید؟؟آخر خودتان فرمودید امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز شب واجب است.

آقاجان!

بخدا دردهایی که میکشم به اندازه ی این درد که نکند کاری بر خلاف رضایت شما انجام داده باشم مرا اذیت نمیکند.مگر خودتان بارها علت قیام امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر تشریح نفرمودید؟

ادامه مطلب در http://hajahmad.blog.ir/[ چهارشنبه ششم فروردین 1393 ] [ 11:57 ] [ غریب ] [ ]

بخشی  از اولین سخنرانی مقام معظم رهبری در اولین روز سال 1393

من عرض میکنم به ملّت عزیزمان که اگر ملّتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت، به او زور میگویند؛ اگر ملّتی قوی نباشد، باج‌گیران عالَم از او باج میگیرند، از او باج میخواهند؛

اگر بتوانند به او اهانت میکنند؛ اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند.

طبیعت دنیایی که با افکار مادّی اداره میشود، همین است؛ هر که احساس قدرت بکند، نسبت به کسانی که در آنها احساس ضعف میکند، زورگویی خواهد کرد؛ چه نسبت به فرد، چه نسبت به ملّت. شاعر معروف میگوید:

مرگ برای ضعیف امر طبیعی است
هر قوی اوّل ضعیف گشت و سپس مرد

 

 ***

 

ملّت ما به ‌سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است


***

 

این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار گرفتند، یک ملّت قوی میشود:

یکی اقتصاد،

یکی فرهنگ،

و سوّمی علم و دانش


***

 

اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند


***.

 

ده میلیون از جوانهای ما در طول این سالها از دانشگاهها فارغ‌التّحصیل شدند. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ‌التّحصیل میشوند؛

جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر


***

در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمیدارد، کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌کار میتوانیم بکنیم


***

 

بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛

کارگر که کار میکند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است:

رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد


***.

 

آن کسی که سرمایه‌گذاری میکند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب میشود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود


***.

 

صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند ــ کم یا زیاد ــ و میتوانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند میخواهیم تولید کشور تقویت بشود؛

این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.

 

***


عزیزان من! فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفّس میکنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس میکنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است


***


فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام‌بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ این است؛


***

 

مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه‌ی فرهنگی باشند؛ رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند، باید هشیار باشند. نمیخواهیم بگوییم همه‌ی آسیب‌های فرهنگی کار بیگانگان است؛ نه، خود ما هم مقصّریم؛ مسئولان مختلف، مسئولان فرهنگی، مسئولان غیر فرهنگی، کم‌کاری‌ها، غلط‌کاری‌ها، اینها تأثیر داشته؛ ما همه را به گردن دشمن نمی‌اندازیم؛ امّا حضور دشمن را هم در زمینه‌ی مسائل فرهنگی نمیتوانیم فراموش کنیم

 


***

اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه‌ی ایمان جوانان زدن دارند تلاش میکنند، نمیشود این را تماشا کرد به‌عنوان اینکه این آزادی است


***.

اینکه ببینیم کسانی با استفاده‌ی از هنر، با استفاده‌ی از بیان، با استفاده‌ی از ابزارهای گوناگون، با استفاده‌ی از پول، راه مردم را بزنند، ایمان مردم را مورد تهاجم قرار بدهند، در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنند، ما بنشینیم تماشا کنیم و بگوییم که آزادی است، این جور آزادی در هیچ جای دنیا نیست!

 

***

من میخواهم بگویم آن جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی میکنند، با اراده‌ی خودشان، با انگیزه‌ی خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از بعضی از آنها ما بحمدالله اطّلاع پیدا کردیم ـ کار را هرچه میتوانند به‌طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند***

 

 مَراجع فرهنگی یعنی چه کسانی؟ یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهّد، اینها نگاه نقّادانه خودشان را نسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشند و تذکّر بدهند. البتّه من در مورد تذکّرات، معتقدم باید با منطق محکم و با بیان روشن، نقطه نظرات صحیح را ارائه بدهند. با تهمت‌زنی و جنجال‌آفرینی، بنده موافق نیستم


***

 

گاهی میشود که مسئول، متوجّه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه، امّا آن جوان در متن جامعه است، او میفهمد؛ آن عزم ملّی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم در زمینه‌ی فرهنگ، این است


***.

 

بدانید که واقعیّات جامعه‌ی جهانی بر طبق خواسته‌ها و نیّات آمریکا به پیش نمیرود. آنچه استکبار جهانی و دشمنان عنود ملّت ایران خواسته‌اند تحقّق پیدا کند، در عرصه‌ی گسترده‌ی جهانی تحقّق پیدا نکرده و ان‌شاءالله تحقّق هم پیدا نخواهد کرد


***

 

جوانان عزیز ما بدانند، آینده مال شما است، دشمنان شما محکوم به شکستند به توفیق الهی، و امیدواریم خداوند متعال همه‌ی شما را با توفیقات خودش به راه‌های سعادت رهنمون بشود، و قلب مقدّس ولیّ عصر را از ما راضی و خشنود کند.

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ] [ 9:56 ] [ غریب ] [ ]

حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان

در غرفه مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی

در اولین روز شروع نمایشگاه کتاب در اسکان فرهنگیان


دکتر قائدیها عصر دیروز در غرفه شهید کاظمی حضور یافتند و از کتاب ها دیدن کردند .ایشان از فعالیت های غرفه بسیار استقبال  و توصیه هایی هم در جهت بهتر اجرایی شدن اهداف  مرکز بیان نمودند.

در اخر هم با خرید چند جلد کتاب ، قول تعامل بیشتر مرکز با آموزش و پرورش را دادندو آینده ی نزدیک در مرکز تشریف فرما خواهند شد.


تصاویر بازدید :

http://www.medu.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=ALBUM&ID=f6624789-1144-49d1-a1a5-2990bd5d833e&WebPartID=64d67d88-4cf3-4673-acd1-973b28c8693e&CategoryID=c80f3960-41b6-4b57-b24b-9d30381a24bf


[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 12:7 ] [ غریب ] [ ]

بهار که آمد رستاخیز را بسیار یاد کنید...

در آغاز سال هم مرکز توریع کتاب شهید کاظمی همراه مسافران نوروزی و همشهریان عزیز خواهد بود .

در اسکان نوروزوی ویژه فرهنگیان(واقع در دبیرستان حسین امین) با ارایه پرفروش ترین کتابها حضور خواهیم داشت

زمان حضور :

92/12/28 الی 93/1/15 از ساعت 9 صبح الی 3 بعدازظهر

.

.

.

 به لطف خداوند متعال ،درعمل به وظیفه هیچگاه خسته نخواهیم شد..

.

امیدواریم به پاکی نیت هایمان...انشالله


[ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 ] [ 0:45 ] [ غریب ] [ ]

روزهای آخر سال هم منتظر حضور سبزتان هستیم...


مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی به مدت ده شب نمایشگاه کتاب برگزار میکند.


زمان: 92/12/16 الی 92/12/26

مکان : ورودی خواهران خیمه گلستان شهدای اصفهان ازنماز مغرب و عشا

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 17:2 ] [ غریب ] [ ]

692 روزو...ساعتو...دقیقه از آن روز می گذرد...

خوب میدانی کدام روز را می گویم...

یکشنبه 12 فروردین 1391

هرمنطقه قدم به قدم ذکر لبمان شده بود...

یازهرا یا زهرا یازهرا یازهرا یازهرا یا زهرا...

یازهرا

چقدر لبانمان تشنه تکرار این ذکر است...

تشنه تکرار دوباره شعر های هم خوانی...

انتظار سخت است...سخت...خیلی سخت...

دوسال است کارمان شده انتظار برای پیدا کردن لیاقت...

امان از دست دنیا و تمام تعلقاتش...

نه...

امان از این دل سر به هوا که دوسال است زمین گیرمان کرده...

تلاشمان تا وقتی زمینی باشیم بی فایده است...

مگر می شود درختی که در زمین ریشه دارد سبک بار پرواز کند...

مقصر این همه تشنگی خودمانیم...

یکسال تمام منتظر نشستیم تا دعوت دوباره...

یادت است رفیق؟

همسنگر؟

سال قبل...

همین موقع ها بود که خبر را شنیدی...

خبر یک دعوت...

خبر یک سفر...

یک توفیق خادمی...

اولش سخت بود و غیر قابل هضم...

خب چیز کمی نبود...

گذشت میخواست و طاقت شکستن غرور...

شکستن من...

باید همه چیز را زیر پایت میگذاشتی...

ازخودت که هیچ چیز نداشتی...

عزم و اراده و توفیقت همه و همه از عنایت خدا بود وائمه و شهدا...

باز امسال هم همان خبر به گوشت رسیده اما...

هنوز نمیدانی که لایق خادمی دوباره هستی یا نه...

میدانم که مزه بندگی عید امسال حسابی زیر دندانت مانده...

شک ندارم که دلت پر میکشد برای خدمت دوباره...

برای یک کار خدایی...

اماخب...

این جور موقع ها شیطان بیشتر از آنچه فکرش را بکنی عزمش را جزم میکند

برای فاصله انداختن میان تو  و هدفت...

نباید بگذاری...

باید تا میتوانی این بی تابی رادر خودت بیشتر کنی...

تا روز آزمون و انتخاب چیزی نمانده...

5سال غم ها و شادی هایمان کنار هم بوده...

خوب میدانم که دلت نمیخواهد حتی یک نفر ازاین جمع به این خادمی دعوت نشود...

هدفمان نشاندن لبخند رضایت بر صورت امام زمانمان است...

اما برای همین کار هم دستمان خالیست و کاری نمیتوانیم بکنیم جز آنکه دست به دامان خودش بشویم و خدایش...

پس بیا تا روز آزمون هرشب بین نماز مغرب و غشا باهم یک نماز استغاثه به امام زمان بخوانیم و برای توفیق یکدیگر دعا کنیم...

همسنگر...
یا علی؟؟؟
التماس دعا...

[ شنبه هفدهم اسفند 1392 ] [ 17:25 ] [ غریب ] [ ]
همزمان با ولادت حضرت زینب (س) مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی در دومدرسه دیگر حضور فعال دارد


دبیرستان دخترانه آبدار 2

زمان حضور :92.12/17 الی 92/12/19 از ساعت 9 تا13


دبستان امیرالمومنین (ع)

زمان حضور : 92/12/17 الی 92/12/19 از ساعت 9 الی 13

[ شنبه هفدهم اسفند 1392 ] [ 17:16 ] [ غریب ] [ ]

مگر مشکلات رهایت می کنند؟

 

اززمین و زمان برایت می بارد...

 

دیگر حتی از خودت هم خسته میشوی...

 

مردانگی میخواهد نبریدن و لب به شکوه باز نکردن...

 

دیگر شکر خدا که جای خود دارد...

 

 

اما...

 

بگذار چیزی نگویم...


http://seraj-313.blogfa.com/

[ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 ] [ 9:18 ] [ غریب ] [ ]
نمایشگاه های مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی در روزهای اخر سال 1391


دبیرستان دخترانه هاجر :

زمان حضور :1391/12/6 الی 92/12/10 از ساعت 9 صبح تا 13


دبستان ساجد 2 :

زمان حضور :92/12/10 الی 92/12/13 از ساعت 9 صبح الی 13


دبیرستان آبدار 1 :

زمان حضور :92/12/10 الی 92/12/13 از ساعت 9 صبح الی 13


دبیرستان شاهد غفاری :

زمان حضور :92/12/10 الی 92/12/13 از ساعت 9 صبح الی 13[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 20:26 ] [ غریب ] [ ]
به شکرانه یک ماه تلاش در راستای تجربیات اساتید و مشاوران متخصص در حوزه کتاب ..

به شکرانه توفیق خدمت در حوزه ترویج کتاب..

به شکرانه چشیدن طعم لذیذ خادمی..

و به امید لبخند رضایت حق تعالی..


دور هم جمع شدیم و سجده شکر به جا آوردیم و گفتیم الحمدالله...

دلمان هوای یک مناحات دلچسب را کرده بود.شروع کردیم 10 بند از دعای جوشن کبیر راهمخوانی کردیم و بعد از آن تمام قد ،مضطرانه خواستیم که دنیا به نظرمان بزرگ و هدف نشود.

نگاه مهربان سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی هم جای خود دارد.

حاجی به ما نشان میدهد که راه مشخص است و حجت تمام..

اگر بخواهی و شروع کنی همه ی عالم و آدم به کمکت می آید ولی اگر نخواهی غرق میشوی در باتلاق دنیا...

به امید استمرار این خدمت ...

[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 20:12 ] [ غریب ] [ ]

با عنایت خداوند متعال

و نگاه پر برکت شهدا به ویژه شهید کاظمی

و همت و پشتکار رزمنده های مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی

نتیجه ماه اول راه اندازی مکان جدید مرکز :

 

تبلیغ و فروش حدود 1000جلد کتاب  و حدود 7000محصول فرهنگی

.

.

.

 

وباز هم همان شد که ولیمان فرمودند. و برایمان شد یک اعتقاد :

اگر کتاب جزء لوازم ضروروی زندگی به حساب بیاید دیگر گران نیست ..

.

.

.

خدا را به خاطر خدا بودنش شکر میکنیم ..

 

جشن شکرگذاری موفیقت در طرح سفیر امین پنجشنبه

همزمان با ثبت تام اردوی در مسیر آسمان 1

(شرایط شرکت در اردو را به زودی اعلام میکنیم)

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 14:32 ] [ غریب ] [ ]

سالنامه العبد (سال 1393 ه.ش) به کوشش مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) با مطالبی سودمند و طرحی جذاب در قطع جیبی (17 * 12 سانتیمتر) و در 8 طرح منتشر شد.

مطالب این سالنامه شامل:

داستان  های کوتاه از زنـدگانی  آیت الله العظمی بهجت (ره)، استفتائات شرعی آیت الله العظمی بهجت (ره)، دستورالعمل های اخلاقی از آیت الله العظمی بهجت (ره)، منتخبی از اعمال عبادی هر ماه، احادیث کتاب جهاد نفس، زندگی نامه بزرگان، تقـویم نجــومی و درج مناسبت های مذهبی سال بوده و در بخش ملحقات آن زیارت نامه حضرت معصومه(س)، حدیث کساء و زیارت عاشورا نیز اضافه گردیده است.مشخصات ظاهری:

قطع: جیبی (17 * 12 سانتیمتر)

جلد: چرمی در 10 رنگ متفاوت

صفحات داخلی: 2 رنگ


اصفهان:اصفهان/خیبان هشت بهشت غربی/جنب بانک قرض الحسنه رسالت/مرکز توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی شهیدکاظمی /09369226945/03112660882

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 11:52 ] [ غریب ] [ ]

...در یوم الله 22بهمن ما هم می آییم ...


به برکت دهه پر افتخار فجر مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی با داشتن جدیدترین کتب های ارزشی و انقلابی و انشالله هم سطح با گفتمان انقلاب اسلامی در راهپیمایی میدان امام اصفهان شرکت خواهد کرد تا به لطف خدا در مسیر آشنایی همه اقشار جامعه بابصیرت انقلابی نقس مهمی را ایفا کند


وعده ما :

روز سه شنبه 22بهمن

غرفه ی 19 و 20 میدان امام

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ 15:34 ] [ غریب ] [ ]

اين روزها، روزهاى دهه‌ى فجر، فرصت خوبى است كه

فرزانگان ما،

آگاهان ما،

جوانان ما،

آحاد ملت ما

به ارزيابىِ كارى كه در اين سى و چند سال كرده‌اند، بپردازند؛

ببينند پيشرفتهاى خودشان را؛

ببينند تلاش موفق خودشان را؛

ببينند کمک های الهی را؛

ببينند ضعفِ مكرِ دشمنان را؛

كه «و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين».

اين شد يك دستورالعملِ كلى براى ما كه ببينيم راه آينده‌مان را چگونه بايد انتخاب كنيم

مقام عظمی ولایت( امام خامنه ای)

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ 15:28 ] [ غریب ] [ ]

مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی با عنایات خداوند متعال و لطف شهدا باز هم فعال و موثر خواهد بود.

..این بار در دهه بزرگ فجر..


دبیرستان دخترانه ی خواجه نصیر طوسی

زمان حضور :92/11/13 الی 92/11/16 ساعت 9 صبح الی 13 بعد ازظهر

دبیرستان غیر انتفاعی امیر المومنین (ع) :

زمان حضور : 92/11/13 الی  92/11/16ساعت 9 صبح الی 13 بعد ازظهر

دبستان نمونه دولتی شاهد رویگری

زمان حضور : 92/11/13 الی 92/11/16

مرکز بهداشت شماره یک

زمان حضور : 92/11/17الی 21/11/92 ساعت 9صبح الی 14 بعدازظهر

دانشگاه اصفهان.دانشکده فیزیک، 

زمان حضور :92/11/17 الی 92/11/21 ساعت 9صبح الی 14 بعدازظهر

دانشگاه اصفهان :سه راه زبان. روبروی ایستگاه اتوبوس

زمان حضور : 92/11/17 الی 92/11/21 ساعت 9 صبح الی 14بعد ازظهر

[ پنجشنبه دهم بهمن 1392 ] [ 17:46 ] [ غریب ] [ ]
هیچ کس فکرش را هم نمیکرد. همه میگفتیم بارش برف و یخبندان اجازه نمیدهد کسی در مراسم شرکت کند.

ولی تا نگاهمان به عکس حاجی می افتاد  ته دلمان روشن میشد که یدالله فوق ایدیهم....

مراسم ساعت 9:30 شروع میشد. همه یک ساعت قبل از شروع .مرکز بودیم و هرکسی مشغول به کاری.


کسی حرفی نمیزد و نگران بودیم که یکدفعه یکی از بچه ها بلند گفت بی خیال ،رفقا. ما برای یکی دیگه داریم کار میکنیم .توکل به خدا.فوقش کسی نیومد خودمان افتتاحیه را برگزار میکنیم..انگار همه واقعا بی خیال مدعویین شدیم و چسبیدیم به کار..


برنامه ریزی کردیم که مراسم را با نیم ساعت  تاخیر شروع کنیم تا کسانی که دعوت شدند در این سرما  بتوانند به برنامه ها برسند ساعت 9 صبح بود و دو مادر شهید از اولین نفرات بودند که نیم ساعت زودتر از شروع مراسم رسیدند.وقتی به ساعت نگاه کردیم عقربه ها 9/15را نشان میداد و حالا همه آمده بودند.نزدیک به 50 نفر حضور داشتند .همه به هم نگاه میکردیم و زیر لب میگفتیم : یدالله فوق ایدیهم...dsc01112.jpg

راس ساعت 9.30 با قرائت آیات قرآن کریم مراسم شروع شد.و بعد از آن در فضایی بسیار معنوی  یکی از مادران شهید به بیان خاطرات پسرش پرداخت و سپس حدیث شریف  کساء دسته جمعی همخوانی شد.

مولودی خوانی برنامه بعدی بود که با شور خاصی برگزار شد.

مسول مرکز بعد از برنامه  مولودی خوانی از اهداف و راه اندازی برنامه های مرکز گفت که طبق فرمایشات امام خامنه ای کتاب یک غذاست .و در این مرکز غذا همیشه حاضر است .

این مرکز قرار است انشالله به لطف خدا و عنایات شهدا به خصوص سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی فضایی صمیمی و فعال ایجاد کند برای کسانی که به نکامل هدفمند فکر میکنند و در پی آنند.وی اعلام کرد به مناسبت افتتاح مرکز،به مدت یک هفته کتاب ها با تخفیف 15 درصد به فروش می رسد.


dsc01105.jpg

مسول مرکز شهید کاظمی در اخر از همه ی اعضا تشکر کرد.و گفت در راه اندازی این مرکز ،مسول انتشارات شهید کاظمی سهم قابل توجهی داشتند و تشکر ویژه ای خدمت ایشان انجام شد.

مراسم که تمام شد تیم راویان به تبلیغ چهره به چهره کتاب های مرکز پرداختند و  شرکت کنندگان موقع خروج از مرکز هرکدام حداقل 3الی4کتاب خریداری کردند.dsc01097.jpg

مراسم افتتاحیه تمام شد و کار و خدمت شروع .....

امیدواریم بتوانیم محضر شهدا و امام زمان روسفید شویم

انشالله

از امروز منتظر هر عزیزی با هر سلیقه ای خواهیم ماند.

آدرس : اصفهان. خیابان هشت بهشت غربی.روبروی ستاد خبری .مرکز توزیع کتاب شهید حاج احمد کاظمی

تلفن :0311/2660881

09369226945


[ دوشنبه سی ام دی 1392 ] [ 14:31 ] [ غریب ] [ ]
مرکز توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی شهید حاج احمد کاظمی
 همزمان با ایام میلاد با سعادت نبی‌اکرم (ص)، نخستین پاتوق کتابخوانان حرفه‌ای ویژه بانوان را در استان اصفهان افتتاح می‌کند.'گزارش کامل در خبرگزاری فارس

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921028000119

و همچنین خبرگزاری ایمنا

http://www.imna.ir/vdceew8zzjh8xpi.b9bj.html
[ دوشنبه سی ام دی 1392 ] [ 13:52 ] [ غریب ] [ ]
نام طرح قدمی تا آسمان 9

بارمز : یا محمد مصطفی،یا صراط المستفیم

یادواره : شهیدان رفیعیایی

زمان: از 92.11.1 الی 93.2.25امتیاز بندی :150 امتیاز (حداقل امتیاز 130 )

_ مطالعه 20 کتاب و ارایه دفتر مطالعه:30 امتیاز

_ جمع آوری خاطرات شهدا چهت چاب ویا آماده سازی مطالب نوشته شده در موضوعات گوناگون :20 امتیاز

_ تبلیغ مکتوب کتاب های مرکز شهید کاظمی : 20 امتیاز

_اجرای مناظره کتاب : 10 امتیاز

_شرکت در طرح بانک ایده : 10 امتیاز

_فعالیت جدی در مرکز توزیع کتاب شهید کاظمی : 20 امتیاز

_فعال شدن وبلاگ ها: 10 امتیاز

_آزمون کتاب ویژه مباحثه (جانها فدای دین.انتظار عالمانه عامیانه عارفانه): 30 امتیاز[ دوشنبه سی ام دی 1392 ] [ 13:27 ] [ غریب ] [ ]

محیطی صمیمی.پویا و هدفمند برای کسانی که دنبال اندیشه ای هدفمند هستندخیابان هشت بهشت غربی.روبروی ستاد خبریمرکز توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی شهید حاج احمدکاظمیالحمدالله به خاطر لطف خدای متعال..منتظزتان خواهیم بود..

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 18:40 ] [ غریب ] [ ]

.....دریچه ای نو رو به اندیشه ای پویا و هدفمند.....


اولین پاتوق کتابخوانان حرفه ای در اصفهان ویژه بانوانزمان افتتاحیه : یکشنبه 17 ربیع الاول.میلاد با سعادت نبی اکرم (ص)


خیابان هشت بهشت غربی..روبروی ستاد خبری...منتظزتان هستیم...

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 18:27 ] [ غریب ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

یک نگاه مهربان ما را بس است...
برچسب‌ ها
امکانات وب